CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Höghållfasta rostfria stål - konstruktion och materialval

Hans Johannesson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling) ; Henrik Widmark
: External organization, 2000. ISBN: 91-7548-565-6.- 150 s.
[Bok]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 17957

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling (1991-2017)

Ämnesområden

Mekanisk tillverkningsteknik

Chalmers infrastruktur