CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Information Sharing in Platform Based Collaborative Product Devlopment

Andreas Lindquist (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling) ; Fredrik Berglund (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling) ; Hans Johannesson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling) ; Anders Claesson
Proceedings NordPLM´06, Chalmers Univ. of Tech., Göteborg (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-11-16.
CPL Pubid: 17956

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling (2005-2017)

Ämnesområden

Mekanisk tillverkningsteknik

Chalmers infrastruktur