CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Försurningens inverkan på grundvatten kring konstruktioner i Göteborg

Kerstin Lekander (Institutionen för geologi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1991. ISBN: 9913601800.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: acid deposition, acidification, urban, rural, soil, constructions, groundwater, pH, alkalinity, sulphate, nitrate, hardness, conductivityDenna post skapades 2013-06-30. Senast ändrad 2013-08-07.
CPL Pubid: 179531

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för geologi (1900-2003)

Ämnesområden

Vattenteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Meddelande / Chalmers tekniska högskola, Geohydrologiska forskningsgruppen 93