CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Lokalt omhändertagande av dagvatten - Erfarenheter och kunskapsbyggnad under 1970- och 1980-talen

Hans Berggren (Institutionen för vattenbyggnad) ; Torleif Bramryd (Institutionen för vattenbyggnad) ; Lennart Henrikson (Institutionen för vattenbyggnad) ; William Hogland (Institutionen för vattenbyggnad) ; Olov Holmstrand (Institutionen för vattenbyggnad) ; Bo Lind (Institutionen för vattenbyggnad) ; Torsten Rosenqvist (Institutionen för vattenbyggnad) ; Christer Stenmark (Institutionen för vattenbyggnad)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1991. - 82 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2013-06-30. Senast ändrad 2013-06-30.
CPL Pubid: 179529

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för vattenbyggnad (1946-2000)

Ämnesområden

Vattenteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Meddelande / Chalmers tekniska högskola, Geohydrologiska forskningsgruppen 91