CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sammanställning av rapporter om vattenkvalitetsproblem i ändledningar av järn - Probleminventering, fältförsök och laboratorietester.

Torsten Hedberg (Institutionen för vattenbyggnad) ; Olle Ljunggren (Institutionen för vattenbyggnad) ; Lars-Ove Sörman (Institutionen för vattenbyggnad)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1990. - 56 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2013-06-30. Senast ändrad 2013-06-30.
CPL Pubid: 179528

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för vattenbyggnad (1946-2000)

Ämnesområden

Vattenteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Meddelande / Chalmers tekniska högskola, Geohydrologiska forskningsgruppen 90