CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sårbarhetsklassificering av grundvatten - Tillämpningar av standariserade klassificeringssystem på svenska förhållanden

Lars Rosén (Institutionen för vattenbyggnad)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1991. - 92 (+bilagor) s.
[Rapport]


Denna post skapades 2013-06-30. Senast ändrad 2015-01-08.
CPL Pubid: 179525

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för vattenbyggnad (1946-2000)

Ämnesområden

Vattenteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Meddelande / Chalmers tekniska högskola, Geohydrologiska forskningsgruppen 92