CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sediment structures and the hydraulic conducticity in till

Bo Lind (Institutionen för vattenbyggnad) ; Mats Nyborg (Institutionen för vattenbyggnad)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1988. - 73 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2013-06-29. Senast ändrad 2013-06-29.
CPL Pubid: 179517

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för vattenbyggnad (1946-2000)

Ämnesområden

Vattenteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Meddelande / Chalmers tekniska högskola, Geohydrologiska forskningsgruppen 83