CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Källaröversvämning i samband med regn - Reflexioner kring ett skadedrabbat bostadsområde i Göteborg. Några förslag på hur förbättrad säkerhet hos kommunala avloppsledningar kan erhållas

Jan-Arne Nilsdal (Institutionen för vattenbyggnad)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1985. - 68 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2013-06-29. Senast ändrad 2013-06-29.
CPL Pubid: 179513

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för vattenbyggnad (1946-2000)

Ämnesområden

Vattenteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Meddelande / Chalmers tekniska högskola, Geohydrologiska forskningsgruppen 79