CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Överläckning från dag- till spillvattenledningar - Metoder för att påvisa och kvantifiera överläckning samt redovisning av mätresultat från kommunala avloppsnät

Hans Bäckamn (Institutionen för vattenbyggnad)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1985. - 88 s.
[Rapport]

Nyckelord: avloppssystem, duplikatsystem, ovidkommande vatten, överläckning, utläckning, inläckning, mätmetoder, fältmätningar, konsekvenser.Denna post skapades 2013-06-29. Senast ändrad 2013-06-29.
CPL Pubid: 179511

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för vattenbyggnad (1946-2000)

Ämnesområden

Vattenteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Meddelande / Chalmers tekniska högskola, Geohydrologiska forskningsgruppen 77