CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

RANS Simulations of Confined Preheated Lean Methane/Air Turbulent Flames Under Elevated Pressures

Verma Salman ; Andrei Lipatnikov (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning)
Proceedings of 6th European Combustion Meeting, Lund, Sweden, 25-28 June, 2013, CD p. 6. (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-06-29.
CPL Pubid: 179504

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning (2007-2017)

Ämnesområden

Energi
Transport
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur