CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Wave packet transmission in a ZnO nanorod under the influence of repulsive/attractive scattering center

Ying Fu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Qiu-Hong Hu (forskargrupp för fysikalisk elektronik och fotonik) ; Magnus Willander (forskargrupp för fysikalisk elektronik och fotonik)
Nanoscience and Nanotechnology Vol. 4 (2004), p. 91-3.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-28.
CPL Pubid: 1795

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik
forskargrupp för fysikalisk elektronik och fotonik (1997-2004)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur