CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Structure and Matrix Models for Tolerance Analysis from Configuration to Detail Design

Hans Johannesson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling) ; Rikard Söderberg (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling)
Research in Engineering Design Vol. 12 (2000), p. 112-125.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 17940

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling (1991-2017)

Ämnesområden

Mekanisk tillverkningsteknik

Chalmers infrastruktur