CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Electron conduction through nano particles in electrically conductive adhesives

Ying Fu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Johan Liu (Institutionen för elteknik)
Micromaterials and Nanomaterials Vol. 3 (2004), p. 104-109.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29.
CPL Pubid: 1794

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik
Institutionen för elteknik (1999-2004)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur