CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Computer Modelling of Design Specifications

Peter Schachinger ; Hans Johannesson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling)
Journal of Engineering Design Vol. 11 (2000), 4, p. 317-329.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 17939

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling (1991-2017)

Ämnesområden

Mekanisk tillverkningsteknik

Chalmers infrastruktur