CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Product and Process Model Supporting Main and Sub-supplier Collaboration

Björn Fagerström ; Hans Johannesson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling)
Proceedings ICED´01 (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 17938

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling (1991-2017)

Ämnesområden

Mekanisk tillverkningsteknik

Chalmers infrastruktur