CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The influence of modelling parameters on the simulation of car tyre rolling noise and rolling resistance

Carsten Hoever (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik) ; Wolfgang Kropp (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik)
Proceedings of AIA-DAGA 2013 Conference on Acoustics, EAA Euroregio/EAA Winter School, 18--21 March 2013 in Merano p. 1601-1604. (2013)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: tyre/road noise, rolling resistance, modelling, tyreDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-06-27. Senast ändrad 2015-01-08.
CPL Pubid: 179353

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Akustik

Chalmers infrastruktur