CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Experimental-Analytical Dynamic Substructuring

Mladen Gibanica (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Anders T Johansson (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
Svenska Mekanikdagar, 12-14 juni, Lund, 2013 (1 page abstract) p. 143. (2013)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2013-06-27.
CPL Pubid: 179333

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Tillämpad matematik
Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur