CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

0.8W optically pumped vertical external cavity surface emitting laser operating CW at 1550 nm

Hans Lindberg (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; M Strassner ; E Gerster ; Anders Larsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Electronics Letters Vol. 40 (2004), p. 601-602.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 1793

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


High Power, Long Wavelength Semiconductor Disk Lasers for Continuous and Mode-Locked Operation