CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The role of knowledge and capabilities in the environmental context — a literature review

Hanna Nilsson-Lindén (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Henrikke Baumann (Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)) ; Andreas Diedrich
Presented at the 7th International Society for industrial Ecology (ISIE) Biennial Conference, in Ulsan, South Korea, June 25-28, 2013 (2013)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: knowledge management, practice-based knowing, environmental management, life cycle management (LCM)Denna post skapades 2013-06-26. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 179284

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)
Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)
Företagsekonomiska institutionen (GU)

Ämnesområden

Miljöledning
Hållbar utveckling
Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur