CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Infiltration och alternativa åtgärder vid grundvattensänkning - Jämförande beskrivningar och val av metoder

A-C. Andersson (Institutionen för vattenbyggnad) ; Olov Holmstrand (Institutionen för vattenbyggnad) ; E Almling (Institutionen för vattenbyggnad) ; R Rosén (Institutionen för vattenbyggnad) ; K Söderström (Institutionen för vattenbyggnad)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1984. - 110 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2013-06-26.
CPL Pubid: 179273

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för vattenbyggnad (1946-2000)

Ämnesområden

Vattenteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Meddelande / Chalmers tekniska högskola, Geohydrologiska forskningsgruppen 75