CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Byggande, drift och förnyelse av kommunala VA-ledningar

Gilbert Svensson (Institutionen för vattenbyggnad)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1984. - 89 s.
[Rapport]

Nyckelord: Ledningsbyggande, vatten, avlopp, kostnader, skador, driftsörningar.Denna post skapades 2013-06-26. Senast ändrad 2013-06-26.
CPL Pubid: 179267

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för vattenbyggnad (1946-2000)

Ämnesområden

Vattenteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Meddelande / Chalmers tekniska högskola, Geohydrologiska forskningsgruppen 73