CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nivanett manual - Ett datorprogrm för simulering av flöder i avloppsnät

Gilbert Svensson (Institutionen för vattenbyggnad) ; Håkan Strandner (Institutionen för vattenbyggnad)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1983. - 101 s.
[Rapport]

Nyckelord: Avloppsnät, dimesionering, analys, datormodell, manual, föroreningstransport, simuleringDenna post skapades 2013-06-26. Senast ändrad 2013-06-26.
CPL Pubid: 179255

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för vattenbyggnad (1946-2000)

Ämnesområden

Vattenteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Meddelande / Chalmers tekniska högskola, Geohydrologiska forskningsgruppen 72