CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Viewing SCM as Technology: Implications for Research & Practice

Arni Halldorsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport) ; Jan Holmström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
Book of Abstracts - Proceedings of the 25th Nofoma conference June 2013 (2013)
[Konferensbidrag, övrigt]

Extended abstractDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-06-24. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 179115

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Transport
Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur