CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Electric vehicles and driving patterns

Sten Karlsson (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Lars-Henrik Kullingsjö (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Systems Perspectives on Electromobility 2013 p. 116-128. (2013)
[Kapitel]

Nyckelord: electromobility, electric car, plug-inhybrid, driving patterns


Also published in: Sandén, B. A. ; Pettersson, K. (2014) Systems Perspectives on Electromobility 2014. Göteborg: Chalmers University of Technology ISBN: 978-91-980973-9-9Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-06-24. Senast ändrad 2015-01-23.
CPL Pubid: 179111

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Transport
Hållbar utveckling
Transportteknik och logistik
Energisystem

Chalmers infrastruktur