CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Naturanpassad stadsplanering i Dalen 5, Karlskoga - Erfareheter av planeringsprocess och teknik under och efter byggandet

Olov Holmstrand (Institutionen för vattenbyggnad)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1983. - 111 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2013-06-23. Senast ändrad 2013-06-23.
CPL Pubid: 179035

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för vattenbyggnad (1946-2000)

Ämnesområden

Vattenteknik

Chalmers infrastruktur