CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Flödesmätning i avloppsnät med portabla utrustningar - Mätnoggranhet under kontrolerade förhållanden i en 225 mm:s betongledning

Hans Bäckamn (Institutionen för vattenbyggnad) ; Gilbert Svensson (Institutionen för vattenbyggnad)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1983. - 44 s.
[Rapport]

Nyckelord: avloppssystem, flödesmätning, portabla instrument, hydraliska förhållanden, felkällor, mätnogranhet, laboratorieförsökDenna post skapades 2013-06-23. Senast ändrad 2013-06-23.
CPL Pubid: 179034

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för vattenbyggnad (1946-2000)

Ämnesområden

Vattenteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Meddelande / Chalmers tekniska högskola, Geohydrologiska forskningsgruppen 69