CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dagvattenavrinning från stora urbana områden. Simuleringsmetodik exemplifierat på Göteborgsregionen

Sven Lyngfelt (Institutionen för vattenbyggnad) ; Gilbert Svensson (Institutionen för vattenbyggnad)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1983. - 118 (+ bilagor) s.
[Rapport]

Nyckelord: Dagvatten, simulering, avrinning, GöteborgsregionenDenna post skapades 2013-06-23. Senast ändrad 2013-08-15.
CPL Pubid: 179033

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för vattenbyggnad (1946-2000)

Ämnesområden

Vattenteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Meddelande / Chalmers tekniska högskola, Geohydrologiska forskningsgruppen 68