CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Södra Näset - En intervjuundersökning rörande två alterntiva upprustningsförslag av gator och dagvattentransport

Jan Pettersson (Institutionen för vattenbyggnad) ; Elisabeth Sjöberg (Institutionen för vattenbyggnad)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1981. - 21 (+ bilgor) s.
[Rapport]


Denna post skapades 2013-06-23. Senast ändrad 2013-06-23.
CPL Pubid: 179027

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för vattenbyggnad (1946-2000)

Ämnesområden

Vattenteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Meddelande / Chalmers tekniska högskola, Geohydrologiska forskningsgruppen 62