CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Gatuplanering i bostadsområden i utlandet - Nya principer coh lösningar i Danmark, Holland och England

Erland Högberg (Institutionen för vattenbyggnad) ; Gunnar Lannér (Institutionen för vattenbyggnad)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1980. - 110 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2013-06-23. Senast ändrad 2013-06-23.
CPL Pubid: 179019

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för vattenbyggnad (1946-2000)

Ämnesområden

Vattenteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Meddelande / Chalmers tekniska högskola, Geohydrologiska forskningsgruppen 55