CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Perkolationsmagasin i ett lerområde - Lokalt omhändertagande av dagvatten i Bratthammar

Olov Holmstrand (Institutionen för vattenbyggnad) ; Bo Lind (Institutionen för vattenbyggnad) ; P. Lindvall (Institutionen för vattenbyggnad) ; Lars-Ove Sörman (Institutionen för vattenbyggnad)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1980. - 172 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2013-06-23. Senast ändrad 2013-06-23.
CPL Pubid: 179018

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för vattenbyggnad (1946-2000)

Ämnesområden

Vattenteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Meddelande / Chalmers tekniska högskola, Geohydrologiska forskningsgruppen 54