CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Design and performance of long-wavelength semiconductor disk lasers

Hans Lindberg (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2004. - viii, 42 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2014-01-14.
CPL Pubid: 1790

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2004-05-28

Ingår i serie

Technical report L - School of Electrical Engineering, Chalmers University of Technology. 497