CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reserapport från studieresa i usa samt deltagnde i 2nd international symposium on land subsidence i Anaheim, USA.

L. Carlsson (Institutionen för vattenbyggnad)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1977. - 61 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2013-06-22. Senast ändrad 2013-06-22.
CPL Pubid: 178974

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för vattenbyggnad (1946-2000)

Ämnesområden

Vattenteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Meddelande / Chalmers tekniska högskola, Geohydrologiska forskningsgruppen 21