CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

GPS : superficial observations for deeper knowledge of the earth

Sten Bergstrand (Institutionen för radio- och rymdvetenskap)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2002.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: GPS, VLBI, local ties, mantle viscosity, rheologyDenna post skapades 2013-06-20. Senast ändrad 2013-07-01.
CPL Pubid: 178932

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (1984-2004)

Ämnesområden

Fasta jordens fysik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Technical report L - School of Electrical Engineering, Chalmers University of Technology. 422