CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Varför vi misslyckats: Tio års diskussion om socialt entreprenörskap

Karl Palmås (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE )
Civilsamhället klämt mellan stat och kapital p. 256-266. (2013)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-06-19. Senast ändrad 2016-03-22.
CPL Pubid: 178900

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE (2008-2016)

Ämnesområden

Building Futures
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Företagsekonomi
Sociologi
Statsvetenskap

Chalmers infrastruktur