CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Internationell Byggherrebevakning: Med fokus på byggherrerollens framtida utmaningar

Nina Ryd (Institutionen för arkitektur)
Stockholm : Byggherrarna Sverige AB, 2013. - 10 s.
[Rapport, populärvetenskaplig]

Samhällsbyggnadssektorn står inför många utmaningar i form av urbanisering, energieffektivisering, klimat- och demografiförändringar m.m. Därtill framtida i dag okända utmaningar. Att möta dessa - och skapa hållbara, attraktiva boendemiljöer och städer - låter sig inte göras utan den kunskap som finns hos arkitekter, ingenjörer och samhällsplanerare. Karaktäristiskt för ett hållbart samhällsbyggande är att det är många inblandade aktörer, både vad gäller professioner, politiska instanser och sakägare. Bland alla dessa har beställaren och byggherren en betydelsefull roll. En position som i hög grad ger utrymme för den påverkan och förändring i attityder, beteenden och procedurer som krävs för en hållbar omställning. Texten består av 2 delar, en kartläggning av byggherrerollens utmaningar med utgångspunkt i internationella litteraturstudier samt en del där nationella och internationella projekt och webb-sidor redovisas.

Nyckelord: client, architect, challenge, internationalDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-06-19. Senast ändrad 2015-01-27.
CPL Pubid: 178835

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur