CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Automatic segmentation of breast lesions in dynamic contrast-enhanced MR images

Jonathan Arvidsson (Institutionen för signaler och system) ; Fredrik Johansson (Institutionen för signaler och system) ; Andrew Mehnert (Institutionen för signaler och system) ; Darryl McClymont ; Dominic Kennedy
Proc. Intl. Soc. Mag. Reson. Med. 20 (2012) (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-06-18. Senast ändrad 2016-04-12.
CPL Pubid: 178717

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system (1900-2017)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Bildanalys
Medicinsk bildbehandling

Chalmers infrastruktur