CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Segmentation of malignant lesions in breast MRI using distance-weighted three-variable co-occurrence

Darryl McClymont ; Andrew Mehnert (Institutionen för signaler och system) ; Adan Trakic ; Dominic Kennedy ; Stuart Crozier
Proceedings of the 26th International Congress and Exhibition of CARS 2012: Computer Assisted Radiology and Surgery, Pisa, Italy, 2012 (1861-6410). (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-06-17. Senast ändrad 2013-06-17.
CPL Pubid: 178712

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system (1900-2017)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Bildanalys
Medicinsk bildbehandling

Chalmers infrastruktur