CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the Performance of MIMO-ARQ Networks

Behrooz Makki (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem ; Institutionen för signaler och system) ; Thomas Eriksson (Institutionen för signaler och system ; Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
IEEE Transactions on Communications (0090-6778). Vol. submitted (2013),
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-06-17. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 178650

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)
Institutionen för signaler och system (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Telekommunikationsteori
Signalbehandling

Chalmers infrastruktur