CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modelling Biological Data in Hierarchies

Graham J.L. Kemp (Institutionen för datavetenskap, Bioinformatik) ; Peter M. D. Gray
10th International Conference on Intelligent Systems for Molecular Biology, Edmonton, Canada, 3-7 August 2002 (2002)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2013-06-17.
CPL Pubid: 178621

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för datavetenskap, Bioinformatik (2002-2004)

Ämnesområden

Data- och informationsvetenskap

Chalmers infrastruktur