CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Cognitive Architecture Based on Dual Process Theory

Claes Strannegård (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori ; Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för kognition och kommunikation (Chalmers)) ; Rickard von Haugwitz ; Johan Wessberg ; Balkenius Christian
Lecture Notes in Computer Science (0302-9743). Vol. 7999 (2013), p. 140-149.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

This paper proposes a cognitive architecture based on Kahneman’s dual process theory [1]. The long-term memory is modeled as a transparent neural network that develops autonomously by interacting with the environment. The working memory is modeled as a buffer containing nodes of the long-term memory. Computations are defined as processes in which working memory content is transformed according to rules that are stored in the long-term memory. In this architecture, symbolic and subsymbolic reasoning steps can be combined and resource-bounded computations can be defined ranging from formal proofs to association chains. Key words: cognitive architecture, dual process theory, computation, transparent neural network.


Book Title: Artificial General Intelligence Book Subtitle: 6th International Conference, AGI 2013, Beijing, China, July 31 – August 3, 2013 Proceedings Editors: Kai-Uwe Kühnberger, Sebastian Rudolph & Pei WangDenna post skapades 2013-06-17. Senast ändrad 2016-10-31.
CPL Pubid: 178583

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori (GU)
Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för kognition och kommunikation (Chalmers) (2011-2017)
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi (GU)

Ämnesområden

Filosofi, etik och religion
Filosofi
Logik

Chalmers infrastruktur