CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Self-Stabilizing Byzantine Resilient Topology Discovery and Message Delivery

Shlomi Dolev ; Omri Liba ; Elad Michael Schiller (Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system, Datakommunikation och distribuerade system (Chalmers))
NETYS'13: The International Conference on NETworked sYStems p. 42-57. (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-06-16. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 178559