CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bridging Physical and Digital Traffic System Simulations with the Gulliver Test-Bed

Christian Berger ; Erik Dahlgren (Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)) ; Johan Grundén (Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)) ; Daniel Gunnarsson (Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system (Chalmers) ) ; Nadia Holtryd (Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)) ; Anmar Khazal (Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)) ; Mohamed Mustafa (Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system, Datakommunikation och distribuerade system (Chalmers)) ; Marina Papatriantafilou (Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system, Datakommunikation och distribuerade system (Chalmers)) ; Elad Michael Schiller (Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system, Datakommunikation och distribuerade system (Chalmers)) ; Christoph Steup ; Viktor Swantesson (Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)) ; Philippas Tsigas (Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system, Datakommunikation och distribuerade system (Chalmers))
5th International Workshop, Nets4Cars/Nets4Trains 2013 (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-06-16. Senast ändrad 2016-10-27.
CPL Pubid: 178558