CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Real-Time Rendering

Tomas Akenine-Möller (Institutionen för datorteknik) ; Eric Haines
: Natick, Mass. :A K Peters,cop. 2002, 2002. ISBN: 1-56881-182-9.
[Bok]

Nyckelord: computer graphics, real time systemsDenna post skapades 2013-06-14.
CPL Pubid: 178525

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för datorteknik (2002-2004)

Ämnesområden

Data- och informationsvetenskap

Chalmers infrastruktur