CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Smarta elnät – vad händer i Europa?

Lina Bertling Tjernberg (Institutionen för energi och miljö)
ELFACK 2013 Strategikonferens on-line (2013)
[Konferensbidrag, övrigt]

En kortfattad definition görs av begreppet smarta elnät - Smart Grid. En introduktion görs av grundläggande begrepp och bakomliggande tekniskt system dvs elkraftsystemet. Exempel ges från pågående relaterad forsknings vid Chalmers. På Europeisk nivå har en kartläggning gjorts över projekt inom smarta elnät. Den första översynen gjordes 2010, och en ny översyn har nyligen presenteras. I denna listas 281 projekt varav 90 är klassade som smarta mätare. Resultat från denna översyn vilken utförts av EU kommissionen under Joint Research Center (JRC). Slutligen ges rekommenderade länkar för mer information kring smarta elnät.

Nyckelord: smarta elnät, chalmers, JRCDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-06-13.
CPL Pubid: 178459

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Samhällsbyggnadsteknik
Elektroteknik och elektronik
Annan teknik

Chalmers infrastruktur