CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Samordningsrådet för Smarta Elnät

Lina Bertling Tjernberg (Institutionen för energi och miljö)
ELFACK 2013 Strategikonferens on-line (2013)
[Konferensbidrag, övrigt]

En kort introduktion ges av Regeringens Samordningsråd för smarta elnät. Anna-Karin Hatt presenterade rådet i maj 2012. Uppdrag kan kortfattat presenteras i två delar. Att skapa en kunskapsplattform i Sverige inom smarta elnät och att föreslå till Näringsdepartementet en plan för Sveriges utveckling inom smarta elnät.

Nyckelord: smarta elnät, samordningsrådet för smarta elnät, energisystem, eldistributionDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-06-13.
CPL Pubid: 178454

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Annan naturvetenskap
Samhällsbyggnadsteknik
Elektroteknik och elektronik
Annan teknik

Chalmers infrastruktur