CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A spatial-temporal model for wind speeds variability

Igor Rychlik (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; Amir Mustedanagic (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
(2013)
[Preprint]


Denna post skapades 2013-06-13.
CPL Pubid: 178442

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2013:8