CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Time-resolved two-dimensional plasma spectroscopy using coherence-imaging techniques

John Howard ; Clive Michael ; Fenton Glass ; Andreas Danielsson (Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetisk bio- och plasmafysik)
Plasma physics and controlled fusion Vol. 45 (2003), p. 1143-1166.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 17841

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetisk bio- och plasmafysik (1900-2004)

Ämnesområden

Plasmafysik med fusion

Chalmers infrastruktur