CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Towards a mammographic microwave imaging experiment

Andreas Fhager (Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetisk bio- och plasmafysik) ; Parham Hashemzadeh (Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetisk bio- och plasmafysik) ; Mikael Persson (Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetisk bio- och plasmafysik)
Proceedings of EMB 04 computational electromagnetics, methods and applications, Göteborg p. 132-136. (2004)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2007-10-22.
CPL Pubid: 17840

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetisk bio- och plasmafysik (1900-2004)

Ämnesområden

Biofysik
Elektronisk mät- och apparatteknik

Chalmers infrastruktur