CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Image reconstruction algorithms for mammographic microwave tomography

Andreas Fhager (Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetisk bio- och plasmafysik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2004.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 17838

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetisk bio- och plasmafysik (1900-2004)

Ämnesområden

Biofysik
Elektronisk mät- och apparatteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Inkluderade delarbeten:


Comparison of two image reconstruction algorithms for microwave tomography


Examination

Datum: 2004-06-03
Tid:
Lokal: