CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

COMMITTEE I.1 ENVIRONMENT

W. Fricke, R. Bronsart (Eds.) ; Igor Rychlik (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
18th International Ship and Offshore Structures Congress (ISSC 2012)} (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2013-06-13.
CPL Pubid: 178370

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Sannolikhetsteori och statistik
Meteorologi och atmosfärforskning

Chalmers infrastruktur